Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Kontingent

Kontingentsatser 2016

 

 

Medlemskategori

DJ’s andel

Hillerøds kontingentandel

Kontingent i alt

Ordinær

723

227

950

Junior 0-15

125

0

125

Ungdom 16-25 år

398

52

450

Senior (født 1948 eller tidl.) 436

436

164

600

Husstand

256

204

460

Ekstraordinær

50

200

250

Støttemedlem u/jagttegn 100

100

100

200

Kursister

0

0

0


Der opstod en uforudset fejl.

mysql error: [1054: Unknown column 'fsDisplayOrder' in 'order clause'] in EXECUTE("SELECT DISTINCT f.fID, u.uName as fvAuthorName FROM Files f INNER JOIN FileVersions fv ON f.fID = fv.fID LEFT JOIN Users u on u.uID = fv.fvAuthorUID left join FileSearchIndexAttributes on (fv.fID = FileSearchIndexAttributes.fID) where 1=1 and fv.fvType = '1' and fvIsApproved = '1' and ((select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) and (f.uID = 0 or (select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) order by fsDisplayOrder asc, fID asc limit 0,1000 ")