Du er her. #1 - Foreningswebsite > Medlemskab

Medlemskab af Hillerød Jagtforening

Her kan du kontakte Hillerød jagtforening, hvis du ønsker medlemskab af foreningen, Hvis du ønsker ændringer, f.eks husstandsmedlemsskab eller hvis du har andre spørgsmål til dit medlemskab.

Aktuelt kontingent kan ses her

 


 Ja
 Ønsker at bevare medlemskab min nuværende forening
 

Captcha kode

Klik på billedet for at se en anden CAPTCHA.
 

Der opstod en uforudset fejl.

mysql error: [1054: Unknown column 'fsDisplayOrder' in 'order clause'] in EXECUTE("SELECT DISTINCT f.fID, u.uName as fvAuthorName FROM Files f INNER JOIN FileVersions fv ON f.fID = fv.fID LEFT JOIN Users u on u.uID = fv.fvAuthorUID left join FileSearchIndexAttributes on (fv.fID = FileSearchIndexAttributes.fID) where 1=1 and fv.fvType = '1' and fvIsApproved = '1' and ((select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) and (f.uID = 0 or (select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) order by fsDisplayOrder asc, fID asc limit 0,1000 ")