Du er her. #1 - Foreningswebsite > Generel information > Jagt i sverige

Jagt i Sverige

Vil du som dansker på jagt i Sverige, skal du - ligesom de svenske jægere - betale en årlig vildtplejeafgift.
Afgiften gælder for ét år ad gangen (1. juli til 30. juni det følgende år.)
Vildtplejeafgiften er pt. på 300 svenske kroner.

 

Bemærk i øvrigt, at det IKKE længere er muligt at betale afgiften hos Kassaservice i Sverige, ligesom Det IKKE er muligt at betale vildtplejeafgiften med check. Våben ind og ud af Sverige De svenske myndigheder forlanger, at du tolddeklarerer våben og ammunition, før du rejser ind i Sverige. Dette kan gøres ved at holde ind i tolden både ved ind- og udrejse, men det letteste er at gøre det over internettet, hvilket accepteres fuldt ud af myndighederne.

Her kan du tolddeklarere på Tullverkets hjemmeside (Husk, at du senest 10 dage efter udrejse skal afregistrere våbnene på den Tullverkets hjemmeside). Link til Tullverkets hjemmeside: Indførsel af våben til Sverige
Ud over tolddeklareringen skal du altid medbringe gyldigt dansk jagttegn, evt. riffeltilladelse samt gyldigt EU-våbenpas. Har du ikke et EU-våbenpas kan du udfylde ansøgningen ved at følge dette link: Ansøgning om EU-våbenpas.

Du skal udfylde en blanket for hvert våben du ønsker anført i våbenpasset. Blanketterne finder du her: Blanket til våben, der skal anføres i våbenpasset

Husk du skal have forlænget / fornyet dit våbenpas hvert år da gyldigheden er afhængig af om du har indløst dit jagttegn.


 

Du skal installere Adobe Flash for at se dette indhold.