Du er her. #1 - Foreningswebsite > Generel information

Generel information

Under dette afsnit finder du generel information, som dækker meget forskellige områder.

Ændre Medlemsoplysninger

 

 

Foreningsrelateret

 

 

 

 

 

 


 

 

Hold dig orienteret om aktiviteterne, via hjemmesiden og via Facebook

Knæk & Bræk

Bestyrelsen


 

Der opstod en uforudset fejl.

mysql error: [1054: Unknown column 'fsDisplayOrder' in 'order clause'] in EXECUTE("SELECT DISTINCT f.fID, u.uName as fvAuthorName FROM Files f INNER JOIN FileVersions fv ON f.fID = fv.fID LEFT JOIN Users u on u.uID = fv.fvAuthorUID left join FileSearchIndexAttributes on (fv.fID = FileSearchIndexAttributes.fID) where 1=1 and fv.fvType = '1' and fvIsApproved = '1' and ((select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) and (f.uID = 0 or (select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) order by fsDisplayOrder asc, fID asc limit 0,1000 ")