Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Vildtspil

Vildtspil

Fasan.pngDen 19. november 2018 kl. 19

Afholdes det traditiosrige Vildspil i HGI's lokaler på Selskovvej 76, 3400 Hillerød.

Vi har fasaner og mange ekstra præmier.

Banko: 1 plade koster kr 30 / 5 plader for kr 125

Amerikansk lotteri: 1 lod kr 10 / 25 lodder for kr 150

Alle er velkomne

 Der opstod en uforudset fejl.

mysql error: [1054: Unknown column 'fsDisplayOrder' in 'order clause'] in EXECUTE("SELECT DISTINCT f.fID, u.uName as fvAuthorName FROM Files f INNER JOIN FileVersions fv ON f.fID = fv.fID LEFT JOIN Users u on u.uID = fv.fvAuthorUID left join FileSearchIndexAttributes on (fv.fID = FileSearchIndexAttributes.fID) where 1=1 and fv.fvType = '1' and fvIsApproved = '1' and ((select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) and (f.uID = 0 or (select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) order by fsDisplayOrder asc, fID asc limit 0,1000 ")