Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Regulering

Reguleringskorps


Et tilbud til private og offentlige virksomheder

 Der er etableret et reguleringskorps som koordineres af Jægerrådet Hillerød Kommune

Reguleringen omfatter blandt andet

  • Rågeunger
  • Mink
  • Ræve

Her ud over foretages regulering af

  • Ræve med skab/ sygdomme

Al regulering foretages i henhold til reguleringsbekendtgørelsen om skadevoldende vildt og miljø og naturstyrelsens affangning af skadet eller sygdomsramt vildt.

 

Før regulering kan finde sted skal der rettes henvendelse til 

Jørgen Jacobsen

Tlf:+45 6172 7028
Mail: regulering@hillerodjagtforening.dk

Jørgen foretager koordinering og aftaler forudsætningerne for at foretage regulering

 joergen-2.jpg

For at kunne opretholde en tilstrækkelig kapacitet på reguleringsområdet kan erfarne jægere, som ønsker at blive optaget i reguleringskorpset henvende sig til Jørgen Jacobsen.

Der opstod en uforudset fejl.

mysql error: [1054: Unknown column 'fsDisplayOrder' in 'order clause'] in EXECUTE("SELECT DISTINCT f.fID, u.uName as fvAuthorName FROM Files f INNER JOIN FileVersions fv ON f.fID = fv.fID LEFT JOIN Users u on u.uID = fv.fvAuthorUID left join FileSearchIndexAttributes on (fv.fID = FileSearchIndexAttributes.fID) where 1=1 and fv.fvType = '1' and fvIsApproved = '1' and ((select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) and (f.uID = 0 or (select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) order by fsDisplayOrder asc, fID asc limit 0,1000 ")