Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Foreningsaftener

Foreningsaftener i Hillerød Jagtforening

Åbne arrangementer, alle er velkomne


Kommende Arrangementer

Hillerød Jagtforening vil løbende invitere til foreningsaftener med jagtrelevant indhold. Hold øje med forsiden, hvor arrangementerne vil blive annonceret. Du kan desuden med fordel tilmelde dig jagtforeningens facebookside. 

 


Der opstod en uforudset fejl.

mysql error: [1054: Unknown column 'fsDisplayOrder' in 'order clause'] in EXECUTE("SELECT DISTINCT f.fID, u.uName as fvAuthorName FROM Files f INNER JOIN FileVersions fv ON f.fID = fv.fID LEFT JOIN Users u on u.uID = fv.fvAuthorUID left join FileSearchIndexAttributes on (fv.fID = FileSearchIndexAttributes.fID) where 1=1 and fv.fvType = '1' and fvIsApproved = '1' and ((select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) and (f.uID = 0 or (select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) order by fsDisplayOrder asc, fID asc limit 0,1000 ")