________________________________________________________________________

 

Hundetræning i foråret 2020

Hillerød Jagtforening opstarter hundetræning i foråret 2020 med et orienterings møde.

Inden du køber hund:

Tænker du på at købe hund, kom til en snak og få gode råd til køb af ny hund.

Mødet vil foregå i Hillerød Jagtforenings klubhus tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19:00.

Endvidere vil der komme et møde vedr. orientering om den kommende hundetræning. Mødet vil foregå i Hillerød Jagtforenings klubhus tirsdag den 18. februar 2020 kl.19:00.

 Vi vil starte med et grundkursus vedr. lydigheds træning, gå heal, indkald, respekt for andre hunde samt mennesker. Vi arbejde ud fra det niveau som den enkelte hund ligger på. Træningen vil tage afsæt i jagthundetræning.

Grundkursus vil komme til at foregå fra den 07/03 - 2020 kl.10:00 fra Skævinge Hundeskov, som ligger i Tjæreby, og vi vil starte fra parkeringspladsen på Herredsvejen (i tvivl) ring 27 64 33 56.

Sidste træningsdag er den 04/04 – 2020.

Der vil også blive mulighed for et apporteringskursus, som starter den 11/04 - 2020 på samme adresse til og med 09/05 – 2020. For at deltage på dette kursus skal grundkursus være i orden. Er dette ikke tilfældet, vil vi forbeholde os ret til at afvise mulighed for træning.

Dette kursus er kun for apporterende hunde.

Pris for at deltage er kr. 100.- pr. gang, sådan at der betales, når man deltager. Er man forhindret ingen betaling.

Ved tilmelding på mail, og kun mail, skal der oplyses ejerens navn, eller den der skal træne hunden, hundens navn og alder. Alder er vigtig, mailadresse og telefonnummer. Ved første træning skal sundhedsbog fremvises. Er hundens ikke vaccineret, som den skal være, vil den blive afvist for træning.

Tilmelding til:  Harald Knudsen

Friborgvej 50, 3400 Hillerød

 Mail: ft.mitsie@gmail.com

 Tlf. 27 64 33 56


________________________________________________________________________

Referat fra generalforsamling 2019

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her 

__________________________________________________________________

Ny formand i Hillerød Jagtforening

Kære medlemmer!

Jeg ser mig desværre nødsaget til at trække mig i utide, grundet sygdom i familien, fra alt forenings arbejde i Hillerød Jagtforenings bestyrelse,  Jægerråd og Kreds bestyrelsen.

Hillerød Jagtforening har konstitueret sig således at ny formand er Peter Vinding, næstformand og kasserer: Bent Behrmann. Suppleant Michaell Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen.

Godt nytår

Ib Kammersgård

Bestyrelsen bakker fuldt ud op omkring Ib og respekterer hans svære valg. Vi vil savne ham i det daglige arbejde i foreningen. 

_____________________________________________________________________

ANDETRÆK FOR NYJÆGERE

Claes fra Hillerød Jagtforening tilbyder ny jægere i foreningen at komme på aftentræk efter ænder. Er du interesseret kan du kontakte Claes på 40 45 65 93 eller e-mail chrisogclaes@mail.dk

____________________________________________________________________________________

INVITATION TIL NYJÆGERJAGT

Jægerrådet har igen i år mulighed for at afholde jagter med haglgevær for nyjægere i Hillerød Kommune på Hillerød Kommunes arealer.

 Hvis du er medlem af en jagtforening i Hillerød Kommune og har erhvervet ret til at gå på hagljagt i 2017, 2018 eller 2019, er du velkommen til at deltage i en eller flere af nedennævnte jagter, der gennemføres på følgende dage:

Søndag den 27. oktober - Lørdag den 7. december - Søndag den 26. januar.

Der må nedlægges råvildt, så medbring 3’er hagl. Jagterne afholdes på forskellige arealer. Nogle områder er fugtige, så vandtætte støvler anbefales.

Mødested: Vi mødes ved Månepletvej i Hillerød. Mødestedet ligger overfor Frederiksværksgade 160, 3400 Hillerød.

Mødetid er kl 8.30 med forventet afslutning ca. kl. 14.00. Har du spørgsmål, så ring Jørgen Jacobsen 61 72 70 28. Der er en let frokost inkluderet – pris 50kr

Tilmelding til jagt og frokost på e-mail til jjacpost@hotmail.com senest den 15. oktober med angivelse af, hvilke jagter du gerne vil deltage i, gerne med prioritering, samt telefonnummer, medlemsnummer i DJ, hvilken jagtforening du er medlem af og hvilket år, du har bestået haglskydeprøve.

I tilfælde af overtegning foretager jeg en retfærdig udvælgelse.

Jægerrådet i Hillerød

Jørgen Jacobsen

________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________

Forsidebillede til RÆVEHAGL

Har du et godt jagtbilled, som du selv har fotograferet, vi kan bruge som forside billedet, i vores medlemsblad Rævehagl? Du vinder en dag på fjorden, med vores 2 jagtpramme incl. lokkeænder, redningsveste m.v. - eller en god flaske rødvin.  Send dit billede og måske en lille historie om billedet, til formand@hillerodjagtforening.dk. Så vil redaktionsudvalget  tage den svære beslutning at vælge billedet til vores næste forside, af medlemsbladet Rævehagl. Vinderen får direkte besked. 

 

 


STRANDJAGT               

26.08.2018:

Bestyrelsen i Hillerød Jagtforening arbejder for at give jagtmuligheder for medlemmerne af foreningen. Jagten på søterritoriet er fri for alle med fast bopæl i Danmark. For at give medlemmerne af Hillerød Jagtforening mulighed for at dyrke strandjagt, har foreningen anskaffet det nødvendige udstyr.

Der er købt to Jafi jagtpramme, redningsveste, pagajer, lokkeænder, ankre m.m.

Prammene bookes ved Peter Vinding efter ”først til mølle” princippet. Tlf. 21 46 13 10 eller mail: peterv@hillerodjagtforening.dk

Ved benyttelse af prammene betales 100 kr. som tilskud til vedligeholdelse af prammene og anskaffelse af nyt udstyr. 

Pramme placeres indledningsvis på stranden ved St. Havelse, hvor der er direkte adgang til den nordlige del af Roskilde Fjord.”

Flere oplysninger hos Jørgen Jacobsen, jjacpost@hotmail.com, mobil 61 72 70 28. 

Se reglerne for benyttelse her


Havjagt

Kutter.jpg

HAVJAGT PÅ EDDERFUGLE OG ANDRE JAGTBARE  HAVFUGLE
 
Yderligere oplysninger for den kommende sæson 2019:
 
Søren Houlkær. TLF 2094 8316.
Mail: ms.holkjaer@youmail.dk
 
Konto for betalingen:Arbejdernes Landsbank - Reg.nr. : 5358 - Kontonr. : 00333964

NU:
Ekstra Havjagt den 19. januar 2020


Tilmelding senest MANDAG 30. december

HVOR MØDES VI:  Strandjægerne kl. 7.00, Ved Isefjorden 12, 3390 Hundested - hvor der vil blive serveret morgenmad.

TILMELDING & PRIS:  Ms.holkjaer@youmail.dk

Tilmelding er først gældende når der er indbetalt 450.00 kr. til Hillerød Jagtforening. Tilmeldingen er bindende. Hvis turen bliver aflyst pga. vejrlig vil der blive forsøgt at finde andre datoer. Hvis dette ikke er muligt, vil pengene blive refunderet. Tilmeldingsfrist/betaling er af praktiske grunde sat til 3 uger før havjagtens afholdelse for at finde bådfører.Jægerrådet


Referat fra Jægerrådsmødet Hillerød Kommune 2019


De lokale scweisshundeførere

Jusk at kode mobilnumre på de lokale schweisshundeførere ind i mobilen.

De lokale schweisshundeøførere
Henning Brusgaard Gebauer, 2896 9012, Egedal
Jim Schou Larsen, 2321 5353, Fredensborg
Kristian Graversen, 4095 8948, Dragør
Martin Vagn Wiberg, 4127 1889, Frederiksværk
Morten Kyrsting Hørup, 3113 6633, Kgs. Lyngby
Per Clausen, 5190 1803 / 6126 8010, Egedal
Peter Knudsen, 4581 4383 / 2142 9843, Furesø
Stig Jensen, 4836 0209 / 2321 5343, Gribskov
Tom Gerral Nielsen, 2231 1615, Allerød

Brug de lokale schweisshundeførere, hvis uheldet skulle være ude. Ring hellere en gang for meget, end en for lidt! Schweisshundeførerne står klar til at hjælpe dig! Husk at markere tydeligt, hvor dyret stod, da skuddet blev afgivet - evt. kan  et stykke tøj, kan hænges på gren. Få flere gode råd på http://schweiss.dk/jaeger

Husk at lade være med selv at søge (med eller uden hund), med mindre du kan se tydelige tegn på et dødeligt træf!

Foreningens Facebook side

Hillerød Jagtforening har en dynamisk facebookside, blandt andet med mulighederne for at medlemmerne frit skal kunne lægge billeder op og kunne lave opslag og debattere frit.
Foreningens facebookside er en "gruppe", det giver mulighed for den åbenhed og dynamik vi søger.
Ønsker du at følge os, skal vi bede jer om at tilmelde jer på gruppens side, så I kan få nyheder og informationer fra os. Du finder forenigens gruppen her:
https://www.facebook.com/groups/hilleroed.jagtforening/


HKH_Kronpris_Frederik.jpgH.K.H. Kronprinsen indtræder som ny protektor for Danmarks Jægerforbund.

Dermed videreføres den tradition, at Kongehuset er engageret i flere facetter af jagten i Danmark.
Den nye protektor følger i sin fars, Prins Henriks, fodspor, da Prinsen varetog protektionen til sin bortgang i 2018.
Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen glæder sig:
"På forbundets og jagtens vegne er jeg utrolig beæret over, at Kongehuset har valgt at tildele os denne protektion. Med Kronprinsen har vi fået en særdeles kompetent og alsidig jæger
som protektor, og jeg glæder mig i den grad over den anerkendelse, som dette er med til at give jagten og jægerne i hele kongeriget," siger Claus Lind Christensen.


Nyheder Forening


 


Nyheder kreds 7


Kredsmøde i Kreds 7: Danmarks Jægerforbund, det er os alle sammen!


Der var kampvalg, debatter og taler på programmet til årets kredsmøde i kreds 7.

Juleaften hos jagtforeningen


Juleaften hos Vestsjællands Jagtforening
 

Nyheder Forbund


« Forrige12Næste »

Antal visninger

Der opstod en uforudset fejl.

mysql error: [1054: Unknown column 'fsDisplayOrder' in 'order clause'] in EXECUTE("SELECT DISTINCT f.fID, u.uName as fvAuthorName FROM Files f INNER JOIN FileVersions fv ON f.fID = fv.fID LEFT JOIN Users u on u.uID = fv.fvAuthorUID left join FileSearchIndexAttributes on (fv.fID = FileSearchIndexAttributes.fID) where 1=1 and fv.fvType = '1' and fvIsApproved = '1' and ((select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) and (f.uID = 0 or (select count(fID) from FileSetFiles where FileSetFiles.fID = f.fID and fsID in (-1)) = 0) order by fsDisplayOrder asc, fID asc limit 0,1000 ")