________________________________________________________________________

Foreningsaften onsdag den 27. november om regulering i Hillerød Kommune

Foreningsaften.png

Onsdag den 27. november har vi igen foreningsaften i Hillerød Jagtforening. Denne gang om regulerings aktiviteter i Hillerød Kommune. Jægerrådets reguleringskoordinator – Jørgen Jacobsen – fortæller om, hvordan jægerne hjælper borgere, der er generet af skadevoldende vildt og hvordan vi forsøger at reducere invasive arter.

Regulering giver mange spændende oplevelser og foregår stort set hele året rundt. Det giver gode muligheder for at komme ud i naturen udenfor jagt sæsonen. Der reguleres med skydevåben og fælder på private og offentlige arealer.

Reguleringen udføres på frivillig basis af jægere fra jagtforeningerne i Hillerød Kommune. Der er plads til flere i reguleringskorpset, så mød op og hør hvordan du kan deltage i reguleringen. Det er ikke nødvendigvis en tidskrævende aktivitet, der indebærer, at du er til rådighed hver dag. Som reguleringsjæger kan din indsats nemt tilpasses, den tid du kan afsætte til opgaverne. Jo flere der deltager, jo bedre kan opgaverne fordeles.

 På foreningsaftenen den 27. november kommer vi rundt om, hvordan reguleringen udføres og der er mulighed for at se noget af det udstyr, der anvendes.

Som sædvanligt bliver der mulighed for at få besvaret de spørgsmål, du går og grubler over.

 Mød op den 27. november og vær med til at holde liv i foreningens aktiviteter. Tro mod traditionen gennemføres foreningsaftenen i vores klubhus på Brødeskov Station i Nørre Herlev, Stationsvej 1, 3400 Hillerød.

 Vi starter klokken 19 og efter orienteringen om regulerings aktiviteter, er der kaffe, kage og jægersnak.

________________________________________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Hillerød jagtforening indkalder hermed til generalforsamling 22 oktober2019 klokken 19.00.

Sted: klubhuset, Brødeskov Station, Stationsvej 1, Nr. Herlev. 

Der vil traditionen tro være spisning i forenings huset kl. 18:00.

Tilmelding til spisning til Peter Vinding på mail,  peterv@hillerodjagtforening.dk senest 19 oktober 2019

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomme forslag.

  • Vedtægts ændring. Vedr. bestyrelse suppleanter. Se forslagene her
  • Generalforsamlingens beslutning vedr. alkoholpolitik i Hillerød jagtforening. Se forslaget her
  • Forenings jagter

Valg: Følgende bestyrelsesmedlemmer, er på valg

  • Ib Kammersgaard: Modtager genvalg.
  • Peter Vinding: Modtager genvalg
  • Bent Behrmann: Modtager genvalg

Valg af bestyrelse suppleanter:

  • Michaell Jørgensen: Modtager genvalg.
  • Knud Larsen: Modtager genvalg.

Forslag der ønskes optaget på dagsorden skal skriftlig være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Mail : formand@hillerodjagtforening.dk

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, Hillerød jagtforening

__________________________________________________________________

Kreds 7 regulerings kursus.

Der afholdes regulerings kursus i Nødebo, på Skovskolen, fredag den 25. - og lørdag den 26. oktober. Detaljerne er ikke på plads endnu, men da jeg deltog i kurset, startede vi fredag klokken 15 og sluttede sidst på eftermiddagen lørdag.

Der er ingen kursus afgift, men der kan blive tale om betaling for mad og drikke.

Såfremt du ønsker at deltage i kurset, bedes du sende mig navn, adresse, medlemsnummer i DJ, e-mail og telefonnummer. 

Venlig hilsen

Jørgen Jacobsen  E-mail: jjacpost@hotmail.com  Mobil 61 72 70 28

_____________________________________________________________________

ANDETRÆK FOR NYJÆGERE

Claes fra Hillerød Jagtforening tilbyder ny jægere i foreningen at komme på aftentræk efter ænder. Er du interesseret kan du kontakte Claes på 40 45 65 93 eller e-mail chrisogclaes@mail.dk

____________________________________________________________________________________

INVITATION TIL NYJÆGERJAGT

Jægerrådet har igen i år mulighed for at afholde jagter med haglgevær for nyjægere i Hillerød Kommune på Hillerød Kommunes arealer.

 Hvis du er medlem af en jagtforening i Hillerød Kommune og har erhvervet ret til at gå på hagljagt i 2017, 2018 eller 2019, er du velkommen til at deltage i en eller flere af nedennævnte jagter, der gennemføres på følgende dage:

Søndag den 27. oktober - Lørdag den 7. december - Søndag den 26. januar.

Der må nedlægges råvildt, så medbring 3’er hagl. Jagterne afholdes på forskellige arealer. Nogle områder er fugtige, så vandtætte støvler anbefales.

Mødested: Vi mødes ved Månepletvej i Hillerød. Mødestedet ligger overfor Frederiksværksgade 160, 3400 Hillerød.

Mødetid er kl 8.30 med forventet afslutning ca. kl. 14.00. Har du spørgsmål, så ring Jørgen Jacobsen 61 72 70 28. Der er en let frokost inkluderet – pris 50kr

Tilmelding til jagt og frokost på e-mail til jjacpost@hotmail.com senest den 15. oktober med angivelse af, hvilke jagter du gerne vil deltage i, gerne med prioritering, samt telefonnummer, medlemsnummer i DJ, hvilken jagtforening du er medlem af og hvilket år, du har bestået haglskydeprøve.

I tilfælde af overtegning foretager jeg en retfærdig udvælgelse.

Jægerrådet i Hillerød

Jørgen Jacobsen

________________________________________________________________

Foreningsaften

Onsdag d. 30. oktober 2019, klokken 19.00.

I Klubhuset. 

Der vil være kaffe og kage efter foredraget.

 "Tidligere kriminaltekniker med speciale i skudsager, Lars Hebsgaard, vil denne aften fortælle om, hvad der lægges vægt på ved undersøgelser på et gerningssted med efterfølgende undersøgelse i politiets laboratorier.

Han vil desuden fortælle om en undersøgelsesmetode han som den eneste i verden har udviklet.

Metoden går ud på at afskudte patronhylstre på et gerningssted kan kobles sammen med patroner, der bliver fundet hos en sigtet.

Undersøgelsen kan vise, om patronhylstre og patroner er fremstillet på den samme maskine indenfor et kort tidsrum."

 ______________________________________________________________________

Forsidebillede til RÆVEHAGL

Har du et godt jagtbilled, som du selv har fotograferet, vi kan bruge som forside billedet, i vores medlemsblad Rævehagl? Du vinder en dag på fjorden, med vores 2 jagtpramme incl. lokkeænder, redningsveste m.v. - eller en god flaske rødvin.  Send dit billede og måske en lille historie om billedet, til formand@hillerodjagtforening.dk. Så vil redaktionsudvalget  tage den svære beslutning at vælge billedet til vores næste forside, af medlemsbladet Rævehagl. Vinderen får direkte besked. 

 

 


STRANDJAGT               

26.08.2018:

Bestyrelsen i Hillerød Jagtforening arbejder for at give jagtmuligheder for medlemmerne af foreningen. Jagten på søterritoriet er fri for alle med fast bopæl i Danmark. For at give medlemmerne af Hillerød Jagtforening mulighed for at dyrke strandjagt, har foreningen anskaffet det nødvendige udstyr.

Der er købt to Jafi jagtpramme, redningsveste, pagajer, lokkeænder, ankre m.m.

Prammene bookes ved Peter Vinding efter ”først til mølle” princippet. Tlf. 21 46 13 10 eller mail: peterv@hillerodjagtforening.dk

Ved benyttelse af prammene betales 100 kr. som tilskud til vedligeholdelse af prammene og anskaffelse af nyt udstyr. 

Pramme placeres indledningsvis på stranden ved St. Havelse, hvor der er direkte adgang til den nordlige del af Roskilde Fjord.”

Flere oplysninger hos Jørgen Jacobsen, jjacpost@hotmail.com, mobil 61 72 70 28. 

Se reglerne for benyttelse her


Havjagt

Kutter.jpg

HAVJAGT PÅ EDDERFUGLE OG ANDRE JAGTBARE  HAVFUGLE
 
Yderligere oplysninger for den kommende sæson 2019:
 
Søren Houlkær. TLF 2094 8316.
Mail: ms.holkjaer@youmail.dk
 
Konto for betalingen:Arbejdernes Landsbank - Reg.nr. : 5358 - Kontonr. : 00333964


Jægerrådet


Referat fra Jægerrådsmødet Hillerød Kommune 2019


De lokale scweisshundeførere

Jusk at kode mobilnumre på de lokale schweisshundeførere ind i mobilen.

De lokale schweisshundeøførere
Henning Brusgaard Gebauer, 2896 9012, Egedal
Jim Schou Larsen, 2321 5353, Fredensborg
Kristian Graversen, 4095 8948, Dragør
Martin Vagn Wiberg, 4127 1889, Frederiksværk
Morten Kyrsting Hørup, 3113 6633, Kgs. Lyngby
Per Clausen, 5190 1803 / 6126 8010, Egedal
Peter Knudsen, 4581 4383 / 2142 9843, Furesø
Stig Jensen, 4836 0209 / 2321 5343, Gribskov
Tom Gerral Nielsen, 2231 1615, Allerød

Brug de lokale schweisshundeførere, hvis uheldet skulle være ude. Ring hellere en gang for meget, end en for lidt! Schweisshundeførerne står klar til at hjælpe dig! Husk at markere tydeligt, hvor dyret stod, da skuddet blev afgivet - evt. kan  et stykke tøj, kan hænges på gren. Få flere gode råd på http://schweiss.dk/jaeger

Husk at lade være med selv at søge (med eller uden hund), med mindre du kan se tydelige tegn på et dødeligt træf!

Foreningens Facebook side

Hillerød Jagtforening har en dynamisk facebookside, blandt andet med mulighederne for at medlemmerne frit skal kunne lægge billeder op og kunne lave opslag og debattere frit.
Foreningens facebookside er en "gruppe", det giver mulighed for den åbenhed og dynamik vi søger.
Ønsker du at følge os, skal vi bede jer om at tilmelde jer på gruppens side, så I kan få nyheder og informationer fra os. Du finder forenigens gruppen her:
https://www.facebook.com/groups/hilleroed.jagtforening/


HKH_Kronpris_Frederik.jpgH.K.H. Kronprinsen indtræder som ny protektor for Danmarks Jægerforbund.

Dermed videreføres den tradition, at Kongehuset er engageret i flere facetter af jagten i Danmark.
Den nye protektor følger i sin fars, Prins Henriks, fodspor, da Prinsen varetog protektionen til sin bortgang i 2018.
Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen glæder sig:
"På forbundets og jagtens vegne er jeg utrolig beæret over, at Kongehuset har valgt at tildele os denne protektion. Med Kronprinsen har vi fået en særdeles kompetent og alsidig jæger
som protektor, og jeg glæder mig i den grad over den anerkendelse, som dette er med til at give jagten og jægerne i hele kongeriget," siger Claus Lind Christensen.


Nyheder Forening


 


Nyheder kreds 7


Struktørmøde 2019


”Det lange lys på”

Dyrskue og oplevelsesdag


Oplevelser på Roskilde dyrskue og Langstrup mose.
« Forrige12345Næste »
 

Nyheder Forbund


Brede forlig skal sikre naturens genrejsning


Naturen kan kun reddes via brede forlig, der rækker årtier ud i fremtiden. S og V bør derfor finde sammen om genrejsning af naturen. Det skriver DJ-formand i debatindlæg.

Judasdyr skudt ved gravjagt på Fyn


Det er højsæson for gravjagt, og overalt er jægerne og de gravgående hunde ude på denne spændende jagtform. Men pas på! I weekenden blev Fyn én judas-mårhund fattigere.

Undgå at tage svinepesten med hjem fra jagtrejsen


Skyder du et vildsvin i udlandet, som viser sig at være smittet med afrikansk svinepest, kan sygdommen overleve i kødet eller sætte sig på dit tøj, fodtøj, udstyr og hænder.

Succesrig nyjægerjagt på Forsvarets arealer


Et pilotprojekt, hvor Danmarks Jægerforbund arrangerede nyjægerjagt på Forsvarets arealer, løb i weekenden af stablen. Næste år planlægges ideen udbredt til alle kredse.

Fordobling af vildtkendingsbilleder på jagtprøven.dk


400 fantastisk flotte og jagtprøverelevante billeder er nu klar på jagtprøven.dk, så aspiranterne er sikret et varieret prøvemateriale frem mod jagtprøven.

Foruroligende udvikling i bestand af råvildt


Bestandene i det sydøstlige Jylland er udsat for et fald, der er at sammenligne med, hvad der er sket på Fyn.

Jægerforbund om vildsvinehegn: Ikke godt nok


De ubehagelige billeder af et krondyr, som hænger dødt i vildsvinehegnet, viser med al tydelighed, at hegnet ikke er færdigt. Først når hjortevildtet kan springe sikkert over, er hegnet færdigt, siger jægerformand Claus Lind Christensen, som vil have myndighederne til at komme med en løsning.

Sidste chance for sikkerhedsudstyr i 2019


Skal du have bestilt orange sikkerhedsudstyr eller kursistmapper før jul, skal det ske før den 19. december.
« Forrige12Næste »

Antal visninger

Du skal installere Adobe Flash for at se dette indhold.